Problemy prawne
Data Temat
2017-09-22 11:27 ochrona przedemerytalna
2015-12-02 16:17 wynagrodzenie nauczyciela na urlopie uzupełniającym
2015-09-30 14:26 Dzień Edukacji Narodowej
2015-04-14 12:26 Ciąża L4, likwidacja zakładu pracy
2013-08-23 17:58 40 godz?
2012-06-25 13:04 SPAM Wydawnictwa WIedza i Praktyka
2012-06-18 10:29 Poradniki prawne z wydawnictwa Wiedza i Praktyka
2012-03-18 15:27 W jaki sposób najczęściej łamane są prawa nauczyciela?
2011-01-18 07:33 turniej piłki ręcznej
2010-10-16 16:22 Komisje inwentaryzacyjne- dyrektor musi zapłacić !!
2010-06-01 14:51 mobbing
2009-10-22 19:14 Godziny ponadwymiarowe - odpowiedź MEN na interpelację
2009-09-29 06:28 Godziny ponadwymiarowe
2009-09-03 15:44 Przydział czynności dodatkowych
2009-05-31 20:30 Statut
2009-05-29 05:38 Orzeczenie NSA w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania
2009-03-11 15:09 Czas pracy nauczyciela - do 40 godzin na tydzień
2009-03-10 11:55 Fundusz socjalny
2009-03-06 14:25 Wynagrodzenie egzaminatorów - projekt
2009-02-28 19:46 Wynagrodzenie za matury ustne
2009-02-26 20:58 REKOLEKCJE
2009-02-17 16:38 Wynagrodzenie za sprawowanie opieki na wycieczce szkolnej
2009-02-10 12:32 Jak złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
2009-01-15 11:19 FERIE
2009-01-05 09:15 Czy nauczyciele świetlic szkolnych mogą stracić pracę?
2008-12-22 19:32 Kiedy korzystniej odejść na wcześniejszą emeryturę ?
2008-12-15 16:56 jak płacić za dzień wolny na dziecko
2008-12-08 20:52 trzynastka
2008-10-05 17:05 Dodatek motywacyjny
2008-08-25 14:51 Nienormowany czas pracy
2008-06-15 20:04 Urlop zdrowotny a zwolnienie lekarskie
2008-05-28 06:42 Mściwy dyrektor
2008-05-22 09:13 Egzamin poprawkowy
2008-05-14 15:20 Wynagrodzenie
2008-05-06 16:01 oceny przewidywane w zastępstwie nieobecnego n-la
2008-05-04 15:21 17 godzin
2008-04-21 06:04 zatrudnienie nauczyciela będącego na emeryturze
2008-04-15 14:55 awans
2008-04-15 06:08 Wychowanie do życia w rodzinie
2008-04-12 04:30 Dodatkowa godzina za darmo?
2008-04-02 12:01 urlop zdrowotny a podwyżka
2008-03-17 13:18 pytanie
2008-03-17 13:18 pytanie